Livework newsletter
Subscribe to our newsletter and don't miss a thing ;)

De energietransitie als fundamenteel menselijke uitdaging

De vijf kernkwaliteiten van service design.

Voorbeeldcase

Samenwerken met burgerinitiatieven in de energietransitie in Den Haag

Zoals elke andere gemeente in Nederland staat ook de gemeente Den Haag voor de energietransitie uitdaging. Naast dat de gemeente vanuit een top-down positie de energietransitie aanjaagt, is er ook een bottom-up beweging ontstaan vanuit de burgers. In Den Haag komt die onder andere tot uiting in verschillende actieve burgerinitiatieven met focus op de energietransitie, ook wel lokale energie-initiatieven genoemd. Deze werken als sociale innovaties. Dat betekent dat ze niet zozeer innoveren op technologisch vlak, maar met het gebruik van bestaande technologieën innoveren op sociaal vlak, de menskant van de energietransitie. Zoals eerder genoemd, gaat dit dus over het beïnvloeden van gedrag en de betrokkenheid van burgers.

Er kwam maar geen heldere samenwerking tot stand tussen de gemeente Den Haag en deze lokale energie-initiatieven. De focus lag op technische oplossingen in plaats van de menselijke sociale kant. Om de menselijke maat terug te brengen en de samenwerking tussen de burgerinitiatieven en de gemeente vorm te geven is er van verschillende Service Design manieren van werken gebruik gemaakt.

Louka Commu Service Designer

As a Service Designer at Livework, I work together with organisations to help improve their proposition, strategy and/or organisational set-up and become more human-centred with the explicit inclusion of the sustainability perspective. I believe in continuous development and improvement for organisations as well as for me personally, trying to be the bridge between the scientific and practical world.

I have read and agree to the Privacy Policy.