Livework newsletter
Subscribe to our newsletter and don't miss a thing ;)

Service design voor de menselijke maat binnen de overheid

In de afgelopen jaren is de overheid de menselijke maat regelmatig uit het oog verloren. Denk aan de wet- en regelgeving voor bijstandsgerechtigden, de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een overheid die zich geen raad weet met uitzonderingen op de regels. Te vaak kan de overheid nu niet het vangnet, en de flexibiliteit bieden die hoort bij een menselijke overheid. Bij Livework zijn we ervan overtuigd dat dit anders kan! Dat de overheid er één kan zijn die mensen hoort. Met mensen meedenkt, en diezelfde mensen de ruimte geeft om mee te denken over passende oplossingen. Een overheid die niet tegenover, maar naast haar burgers staat. Zo’n overheid is mogelijk door service design in te zetten bij de ontwikkeling én uitvoering van beleid.

Let's talk
Caroline Beck Lead Service Designer

As a service design consultant I help clients to look through their customers eyes – always informed by a clear understanding of their business.

I have read and agree to the Privacy Policy.